BIK

   

 

Po horoskopu za vaš znak, postoji jedno vaše urodeno umeće koje vam je do sada mnogo dobrog donelo, pa ste se navikli i skoro ga zane- marili. Vreme je da ponovo izvučete na svetlost svoj najjači adut i da sa njim punim zamahom krenete u poslovni napredak. Pozovite prave osobe, kontaktirajte one koji imaju informacije i ugovorite ključne uslove za vaš posao. 

Angažujte do maksimuma svoju moć prego- varanja, dogovaranja i saznavanja podataka od značaja.

Novac možete zaraditi angažujući svoje komunikacione sposobnosti jer imate dovoljno dobre društvene veze. Nezaraden novac će stići do vas tek kad prestanete da se oslanjate na tu mogućnost i kada platite sve poreze i obaveze. Krajem godine putem prometa nekretninama možete ostvariti dobit.

ldeja da ste iznevereni od strane poslovnih saradnika je loša strana medalje, a dobra strana je važnija — pokrećete sve lične resurse i postajete maksimalno motivisani da opstanete i uspete sami. Oslonac vam nije ni potreban. Tržišteje kritizerski opredeljeno, zato ponudite vrhunski kvalitet !