BLIZANCI

   

 

Po horoskopu za vaš znak, godina počinje vašim uspešnim pozicioniranjem u poslovnom i društvenom okruženju. Bilo da ste taj položaj već zaslužili ili se tek borite za njega, zastupajte svoja prava i kvalitete, niko to neće činiti umesto vas. Podršku ćete imati i mada nije uvek javna, sasvim je dovoljna da vam u pravom času omogući uspon.

 

Novca će za kuću i porodicu biti sasvim dovoljno. Veće prihode možete ostvariti dodatnim samostalnim poslovnim potezima ili transakcijama sa nekretninama. Ipak, dugove i poreze platite na vreme jer vas odugovlačenje može dovesti u problem. Pozajmljivanje novca ne donosi sreću.

 

Orijentaciju u poslu treba da menjate i da postavite nove ciljeve, jer je stara strategija doživela zamor. Uhvatite korak sa vremenom i prilagodite se situaciji u državi. Neke opšte slabosti vama donose ličnu prednost.