BIK

   

 

U 2016. godinu ulazite prebirajući po svojim željama i praveći dogovor, najpre sa sobom, šta je lako, a šta manje lako ostvariti. Mogućnosti vas ne bune,jasno vamje daje samo potrebno prepoznati pravi trenutak,jer— neostvarive želje ne postoje! Kad napravite preliminarno raspored, napravitejošjednom cenzuru svega što yam se čini privlačnim,jer privlačnostje uvek obrnuto srazmerna dostupnosti. Naime, ostvarenje ponekih želja dočekaće vas kao novogodišnji paketić, a da ih niste naglas ni poželeli. Možda biste hteli dodatak? Možda biste nešto i promenili? 

Možda imate ideju kako nekom drugom da ostvarite želje. Možda imate i predlog kako da učestvujete, inspirišete, omogućite osobama iz bliskog okruženja da naprave radikalnije poteze u svojim životima. Neki od vas imaće sjajan predlog za partnera, potomstvo, roditelje takođe. Porodični biznis je za vas uvek bio najbolji i najbrži način da se stigne do uspeha. Možda ćete čak poželeti i da promenite način rada, dodate nove aktivnosti, proširite dosadašnje, osavremenite radni i lični prostor. Sve to možete postići uz dobru organizaciju i neznatnu podršku. A više od svega se čini važnom mogućnost da stvorite uslove za radikalan preokret života u budućnosti.

Plan je u vašoj glavi skoro gotov. Dodajte detalje poverujte u njega. Izložite ga začinima mašte i praktičnosti i podesite odbrojavanje. Vi znate daje baš tako moguće!

Po horoskopu za vaš znak, Neptun boravi u vašem prirodnom zenitu i povremeno preti da umanji vrednost pragmatičnog pristupa radu i življenju. Borite se između kreacije i prakticizma, između snova i realizma, izmedu potrebe da stvarate i potrebe da doprinosite.

U jednom trenutku razumećete da je uzrok slabosti — borba sa sobom, a osnov snage — prihvatanje sebe i svih ličnih potencijala i stremljenja.

Od tog dana, pa do samog kraja 2016. godine moći ćete u svakom trenutku da odaberete da lije u određenoj situaciji mudro biti snažan možda ne. Biraćete i delovati. Biraćete i ostati pasivni ponekad. Jupiter će preći u Nadir i izazivati Neptuna. Saturn će boraviti u znaku partnerstva i unositi ozbiljnost i odgovornost u sve odnose. Slabosti ćete nadići a upravo to će postati novi izvor vaše snage.

Da potražite objašnjenje za sve što ne razumete ill vam se ne čini smislenim, a važno je za vas. Zrelost ume da se oboji i ponekim rigidnim stavom koji opet može poremetiti dalje tokove.

Ponekad se nalazite izmedu „četiri vatre": vizije i vere, realna ograničenja, svrhe i smisla i — sebe! Lakše de biti opredeliti prednost kada imate u vidu daje prednost samo prvo mesto, a da ostala tri elementa ne mogu biti isključena.